Aktualności

„Będę miała firmę” – może to projekt dla Ciebie?

28.09.2018

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Będę miała firmę”, którego liderem jest Fundacja Dar Edukacji. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo, mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz poprawa zdolności finansowej.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia na kolejny rok realizacji projektu

26.09.2018
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, w którym uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawne Technikum nr 6 w Głogowie) oraz Technikum nr 2 w Głogowie od września 2018 roku do sierpnia 2019 roku realizowane będą kolejne formy wsparcia.

Czytaj więcej

Projekt „mieszkaniowy” we Wrocławiu przyśpiesza…

25.09.2018

Pomimo, że umowa na realizację projektu  "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" nie została jeszcze podpisana mamy już pierwsze zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu.

Czytaj więcej

Kolejne cele osiągnięte

21.09.2018
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” zakończone zostały kolejne zajęcia dla uczniów i uczennic.

Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu "Własna Firma"

20.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, pełniąc rolę Partnera w projekcie „Własna Firma” (Lider: Fundacja Dar Edukacji) informuje, że realizacja projektu szczęśliwie dobiegła końca.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu

18.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie" od września 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą różne formy wsparcia, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli placówki.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Patent na Biznes" zakończona...

14.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, jako Lider projektu "Patent na Biznes" informuje, że realizacja projektu z dniem 31 sierpnia br. została zakończona.

Czytaj więcej

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Ostatnie wolne miejsca w projekcie Przepis na Biznes!

06.09.2018

Projekt oferuje dotacje na otwarcie działalności gospodarczej i skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy. Osoby zamieszkujące powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski lub pleszewski zachęcamy do kontaktu i udziału w projekcie.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie działalności firm w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes

04.09.2018

Wszystkim Przedsiębiorcom i ich nowo powstałym firmom w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes życzymy powodzenia w prowadzeniu działalności! Informujemy, że na stronie projektu zamieszczone zostały dokładne informacje na temat prawidłowego rozliczania poniesionych wydatków oraz komplet niezbędnych do tego dokumentów.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci