Aktualności

Nowy rok szkolny z nowymi możliwościami

03.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” zakończone zostały kursy dla nauczycieli oraz zrealizowane zostało doposażenie pracowni dydaktycznych.

Czytaj więcej

Kolejny projekt "mieszkaniowy" przed nami!

23.08.2018

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

20.08.2018

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona i na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane ostateczne listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Czytaj więcej

Lokatorzy już w mieszkaniach, czyli...pierwsze koty za płoty

17.08.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze mieszkania wspomagane - treningowe zostały w pełni doposażone i od sierpnia lokale sukcesywnie zajmowane są przez Uczestników projektu.

Czytaj więcej

Komunikat

14.08.2018

Informujemy, że w dniach 16-17 sierpnia 2018 roku Fundacja będzie nieczynna. Zapraszamy od poniedziałku 20 sierpnia br. w godz. 8:00 - 16:00.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu" zakończona!

13.08.2018

Miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15. Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. w partnerstwie z Marleną Iskierką SZKOLENIA ADVICE i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja.

Czytaj więcej

Staże zawodowe

13.08.2018
Projekt: Kierunek Aktywność Zawodowa

Z przyjemnością informujemy, że zostały zakończone staże zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu.

Czytaj więcej

Druga edycja zajęć dla uczniów już od września!

10.08.2018
Projekt: Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

We wrześniu rozpoczynamy 2 edycję zajęć: z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z zakresu podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów, z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wsparcie w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw asertywnych i kreatywnych dla uczniów gimnazjów, technikum i liceum.

Czytaj więcej

Pośrednictwo pracy w ramach projektu "Wykwalifikowane Wielkopolanki"

09.08.2018

Projekt ,,Wykwalifikowane Wielkopolanki”, RPWP.06.02.00-30-0066/15 realizowany przez Marlena Iskierka Szkolenia Advice w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Europejską Grupą Szkoleniowo-Doradczą sp. z o.o., którego celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej u 70 kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego aktualnie oferuje zakwalifikowanym uczestniczkom indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania

09.08.2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane wstępne listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w podziale na kobiety i mężczyzn. Szczegóły dostępne pod linkiem: http://patent.fipi.pl/aktualnosci.html

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci