Aktualności

„Lepsze życie zawodowe!” szansą dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

01.10.2018

Miło nam poinformować, że w dniu 1 października 2018 roku Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu nr RPWP.06.02.00-30-0012/17 „Lepsze życie zawodowe!”.

Czytaj więcej

„Będę miała firmę” – może to projekt dla Ciebie?

28.09.2018

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Będę miała firmę”, którego liderem jest Fundacja Dar Edukacji. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo, mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz poprawa zdolności finansowej.

Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu "Czas dla zawodowców"

28.09.2018
Projekt: Czas dla zawodowców

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że realizacja projektu „Czas dla zawodowców” dobiega końca. Ostatnimi działaniami w ramach projektu były realizowane w okresie wakacyjnym staże zawodowe dla jego uczestników.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia na kolejny rok realizacji projektu

26.09.2018
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, w którym uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawne Technikum nr 6 w Głogowie) oraz Technikum nr 2 w Głogowie od września 2018 roku do sierpnia 2019 roku realizowane będą kolejne formy wsparcia.

Czytaj więcej

Projekt „mieszkaniowy” we Wrocławiu przyśpiesza…

25.09.2018

Pomimo, że umowa na realizację projektu  "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" nie została jeszcze podpisana mamy już pierwsze zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu.

Czytaj więcej

Kolejne cele osiągnięte

21.09.2018
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” zakończone zostały kolejne zajęcia dla uczniów i uczennic.

Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu "Własna Firma"

20.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, pełniąc rolę Partnera w projekcie „Własna Firma” (Lider: Fundacja Dar Edukacji) informuje, że realizacja projektu szczęśliwie dobiegła końca.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu

18.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie - projekt zakończony

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie" od września 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą różne formy wsparcia, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli placówki.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Patent na Biznes" zakończona...

14.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, jako Lider projektu "Patent na Biznes" informuje, że realizacja projektu z dniem 31 sierpnia br. została zakończona.

Czytaj więcej

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci